Mangelsbegrepet

Mangel er et konstatert avvik mellom det leverte og det som rimeligvis kan anses som avtalt eller klart forutsatt mellom partene. Mangelsbegrepet omfatter således at gjenstanden ikke har avtalt kvalitet eller kvantitet eller andre avtalte egenskaper, som f.eks avtalt farge. Les mer...

Når må mangelen foreligge?

Etter forbrukerkjøpsloven § 18 første ledd, er tidspunktet for når det må foreligge mangel ved tingen, når risikoen går over på kjøper. Les mer...

Ting solgt ”as is”

Dersom det er tatt inn en klausul om at varen selges ”med forbehold” eller at den selges ”som den er”(”as is”), skal det mer til for at noe anses som mangel. Helt uten rettigheter er man imidlertid ikke. Forbrukerkjøpsloven § 17 angir når det vil foreligge mangler ved ting ”solgt som den er”: Les mer...

Beviskravene ved mangel i forbrukerkjøp

Det vil som oftest være vanskelig å bevise at mangelen lå der ved risikoens overgang, når varen virker i begynnelsen eller i butikken, men så plutselig og uforklarlig slutter å virke. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)