Manglende opplysninger fra selger

Manglende opplysninger reguleres av avhendingsloven § 3-7, og omfatter de tilfeller der selger ikke opplyser om forhold som kjøper har grunn til å få opplysning om. Det vil i praksis dreie seg om opplysninger om negative forhold ved eiendommen, som selger eventuelt ikke opplyser kjøper om, idet opplysningene kan virke negativt inn på selgers avtale. Les mer...

Omstende

Selger skal opplyse om om ”omstende” ved eigedomen som seljaren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få. Begrepet ”omstende” omfatter i utgangspunktet alt som er relevant for eiendomskjøpet, og som kjøper har grunn til å regne med å få ut fra alminnelige forventninger. Som nevnt vil dette i praksis dreie seg om negative forhold ved eiendommen, som forringer eiendommens verdi. Les mer...

Kjente eller måtte kjenne til

Opplysningsplikten gjelder ikke opplysninger som selger med god grunn kan regne med er kjent for kjøperen allerede, jf. avhendingsloven § 3-10. Les mer...

Arbeid utført av ufaglærte eller som egeninnsats

Dersom arbeid er utført av ufaglærte eller gjennom egeninnsats, vil det ofte oppstå spørsmål om dette i seg selv er en opplysningssvikt, ved at selger enten har gitt uriktige opplysninger, eller tilbakeholdt informasjon om at arbeidet er utført av ufaglærte eller gjennom egeninnsats. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)