Lenker

Rettskilder, Forvaltningsorgan, Jussider

Om advokater

Generelt om advokater, Vilkår for å bli advokat/advokatfullmektig, Prosessfullmakten

Hjelp til selvhjelp

Forliksforhandlinger, Praktiske tips, Vurdering av risiko, Bevisvurderingen, Rettshjelpere og gratis rettshjelp, Hvordan skrive som en jurist?

Jeg trenger advokat

Kontakt

Jeg trenger rettshjelper

Webjuristene er en kjede av rettshjelpere som bistår deg til "halv advokatpris".

Vi hjelper deg med det meste, bl.a.; arv, familie, bolig/eiendom, naboer, arbeidsrett, trygd, kjøp/salg og erstatning. Vi bistår også næringsdrivende.

Våre priser er lave, fordi vi utnytter de muligheter teknologien gir og yter i hovedsak bistand via Internett.

Du kan lese mer om oss på Webjuristene.no

Henvend deg til oss via vårt interaktive spørreskjema ved å klikke her.

God opptreden for domstolene

Et godt innledningsforedrag, En god prosedyre, Gode vitne- og partsavhør, Hvordan bør du opptre som part?, Utarbeidelse av disposisjoner

Om Jusinfo

Om Jusinfo, Vilkår/forbehold, Kontakt

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)